نویسنده = مهدی تاجبخش
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تنوع ژنتیکی و برخی از صفات زراعی و کیفی در زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 185-200

مهدی بیات؛ رضا امیرنیا؛ مهدی تاجبخش؛ بهاتین تانیولاچ