نویسنده = میلاد امینی زاده
بررسی اثر تخصصی شدن واردکنندگان زعفران بر صادرات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22048/jsat.2022.305909.1439

سارا باغبان حقیقی؛ علیرضا ثانی حیدری؛ حامد رفیعی؛ میلاد امینی زاده


سنجش کارایی صادرات زعفران ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 69-83

10.22048/jsat.2022.297596.1432

حسین محمدی؛ میلاد امینی زاده؛ حنانه آقاصفری


بررسی الگوی تخصصی شدن صادرات زعفران ایران در بازارهای هدف

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 609-624

10.22048/jsat.2020.220554.1383

میلاد امینی زاده؛ حنانه آقاصفری؛ علیرضا کرباسی


تعیین ساختار بازارهای هدف زعفران و تحلیل اثرگذاری آن بر صادرات ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 421-426

10.22048/jsat.2020.217710.1379

ناصر آسیابانی؛ حامد رفیعی؛ میلاد امینی زاده؛ الهام مهرپرور حسینی


ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات زعفران

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 537-549

10.22048/jsat.2019.127121.1292

میلاد امینی زاده؛ علیرضا کرباسی؛ اندیشه ریاحی؛ محمدرضا رمضانی


بررسی نقش تحریم‌های تجاری و بحران اقتصادی جهانی بر صادرات زعفران ایران

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 499-511

10.22048/jsat.2017.85769.1231

آرش دوراندیش؛ میلاد امینی زاده؛ اندیشه ریاحی؛ الهام مهرپرور حسینی