نویسنده = پارسا، هاجر
تعداد مقالات: 1
1. اثر کود‌های زیستی و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گلبرگ زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 309-322

عزیزاله خیری؛ هاجر پارسا؛ محسن ثانی خانی؛ فرهنگ رضوی