کشاورزی و علوم پایه
امکان سنجی نواحی مستعد کشت زعفران در دشت کاشمر با استفاده از GIS

سید امیر محمد علـوی زاده؛ علی منظم اسماعیل پور؛ محمود حسین زاده کرمانی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1392، ، صفحه 71-95

http://dx.doi.org/10.22048/jsat.2013.4812

چکیده
  زعفران به‌عنوان گران‌بهاترین محصول کشاورزی و دارویی جهان از جمله گیاهانی است که با توجه به مقاومت خود در برابر خشکی نقش قابل توجهی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق خشک و نیمه خشک خراسان جنوبی و رضوی پیدا کرده است. هدف اصلی این مطالعه، تعیین نواحی مستعد کشت زعفران با توجه به برخی متغیرهای اصلی مؤثر در آن می‌باشد. داده‌های اقلیمی مورد ...  بیشتر