نویسنده = سروش زاده، علی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی امکان تولید زعفران (.Crocus sativus L) در سیستم کشت عمودی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 161-173

لورین علی احمد؛ علی سروش زاده؛ علی مختصی بیدگلی


2. اثر دمای محیط ریشه بر فعالیت آنتی اکسیدانت های بنه زعفران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 145-154

فاطمه نصیریان؛ علی سروش زاده؛ فائزه قناتی؛ حسین اورکی


3. تأثیر نانو نقره بر خصوصیات رشد رویشی زعفران

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 91-104

نسیم رضوانی؛ علی سروش زاده


4. اثر حذف جوانه ها و اندازه بنه بر صفات رشدی و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 69-84

اکبر توکلی؛ علی سروش زاده؛ مجید قربانی جاوید