با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
بررسی امکان تولید زعفران (.Crocus sativus L) در سیستم کشت عمودی

لورین علی احمد؛ علی سروش زاده؛ علی مختصی بیدگلی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 161-173

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.21036.1063

چکیده
  با وجود این­که زعفران یکی از گران­ترین گیاهان دارویی در جهان است، اما تاکنون در مورد تولید آن در کشت عمودی مطالعه­ای انجام نشده است. بنابراین رشد و تولید زعفران در دو سیستم کشت متفاوت (عمودی و افقی) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس در سال زراعی 1393-1392 مورد مقایسه قرار گرفت. بنه­های زعفران در سیستم کشت عمودی در کیسه­های پارچه­ای ...  بیشتر

کشاورزی و علوم پایه
اثر دمای محیط ریشه بر فعالیت آنتی اکسیدانت های بنه زعفران

فاطمه نصیریان؛ علی سروش زاده؛ فائزه قناتی؛ حسین اورکی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 145-154

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7272

چکیده
   به‌منظور ارزیابی اثر دمای محیط ریشه بر رشد و فعالیت آنتی اکسیدانت‌های موجود در بنه زعفران، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط اتاق رشد اجرا گردید. در این آزمایش اثر دو دمای 1±23 و 1±33 درجه سانتی‌گراد بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت: پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز، سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز و اکسین ...  بیشتر

کشاورزی و علوم پایه
تأثیر نانو نقره بر خصوصیات رشد رویشی زعفران

نسیم رضوانی؛ علی سروش زاده

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 91-104

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.6188

چکیده
   آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل و در چهار تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. در این آزمایش اثر پیش‌تیمار غلظت‌های صفر، 40، 80 و 120 پی‌پی‌ام محلول نانو نقره و بر‌هم‌کنش این تیمارها با شرایط تنش غرقابی و عدم تنش غرقابی بر روی ریشه‌های زعفران موردبررسی قرار گرفت. در شرایط بدون تنش غلظت‌های 40‌‌ و 80 پی‌پی‌ام ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
اثر حذف جوانه ها و اندازه بنه بر صفات رشدی و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L)

اکبر توکلی؛ علی سروش زاده؛ مجید قربانی جاوید

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 69-84

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.4818

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر حذف جوانه‌های جانبی و اصلی و نقش وزن‌های مختلف بنه‌ها بر صفات رویشی و عملکرد زعفران، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس طی سال‌های زراعی 1391-1390 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل تعداد جوانه در 9 سطح شامل بنه با یک جوانه اصلی (حذف ...  بیشتر