نویسنده = شوکت فدایی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی فنی، بازاریابی و ساختار بازار زعفران ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 85-101

محمود شبان؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن شوکت فدایی