کشاورزی و علوم پایه
ارزیابی روش‌های مختلف استخراج بر‌خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره بنه زعفران

مژگان اسماعیلیان؛ جواد فیضی؛ مسلم جهانی؛ سودابه عین افشار

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 269-284

http://dx.doi.org/10.22048/jsat.2021.231960.1396

چکیده
  در این مطالعه، روش استخراج با حلال (CSE) با استخراج به کمک امواج فراصوت (UAE) و استخراج با آب مادون بحرانی (SWE) برای استخراج ترکیبات موثره بنه زعفران (Crocus sativus ) مقایسه شد و برای بهینه‌یابی پارامترها از روش سطح پاسخ (RSM) و طرح مرکب‌مرکزی (CCD) استفاده شد. در روش CSE, دمای ˚C48، زمان 60 دقیقه و اتانول 80%، و در روش UAE دمای ˚C37، زمان 45 دقیقه، فرکانس 37 کیلوهرتز ...  بیشتر

فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی
اندازه گیری میزان آفلاتوکسین در زعفران به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و تخلیص با ستون ایمونوافینیتی

حامد رضا بهشتی؛ جواد فیضی؛ مهناز ژیانی اصغرزاده؛ سمیه سادات فکور جنتی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 102-111

http://dx.doi.org/10.22048/jsat.2014.4820

چکیده
  در این تحقیق یک روش جهت اندازه‌گیری آفلاتوکسین در زعفران با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مجهز به آشکارساز فلورسانس ارائه شده است. در این روش آفلاتوکسین با استفاده از متانول 80% استخراج و سپس توسط ستون ایمونوافینیتی تخلیص شد. اندازه‌گیری‌ها در طول موج تحریک 365 و طول موج نشری 445 نانومتر انجام گرفت. حد تشخیص آفلاتوکسین‌های ...  بیشتر