نویسنده = سید محمد سیدی
بررسی برخی دلایل کاهش عملکرد زعفران در طی 30 سال اخیر (مقاله مروری)

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 107-122

10.22048/jsat.2016.38669

علیرضا کوچکی؛ علیرضا کرباسی؛ سید محمد سیدی


نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن در زعفران زراعی

دوره 2، شماره 4، دی 1393، صفحه 243-254

10.22048/jsat.2015.8618

علیرضا کوچکی؛ مهدی جمشید عینی؛ سید محمد سیدی


اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گل‌انگیزی زعفران (.Crocus sativus L) در سال دوم

دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 55-70

10.22048/jsat.2013.4811

پرویز رضوانی مقدم؛ علیرضا کوچکی؛ عبداله ملافیلابی؛ سید محمد سیدی