نویسنده = گرکانی نژاد مشیزی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی مصرف آب و ردپای آب در محصول زعفران در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 505-519

ام البنین بذرافشان؛ زهرا گرکانی نژاد مشیزی