نویسنده = مژده پورخالقی چترودی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشت زعفران مطالعه موردی دهستان دشتخاک در استان کرمان

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 131-144

مژده پورخالقی چترودی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ الهام خواجه پور