نویسنده = فاطمه رستگاری پور
بررسی راهبردهای قیمت گذاری زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 355-366

10.22048/jsat.2017.92171.1245

فاطمه پیرملک؛ علیرضا کرباسی؛ محمد قربانی؛ فاطمه رستگاری پور


تدوین راهبردهای مدیریتی پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت‌حیدریه

دوره 5، شماره 3، مهر 1396، صفحه 295-308

10.22048/jsat.2017.55398.1170

فاطمه رستگاری پور؛ علیرضا کرباسی؛ احمد احمدیان


بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 59-74

10.22048/jsat.2014.6186

علیرضا کرباسی؛ فاطمه رستگاری پور