نویسنده = علیرضا کرباسی
پایداری صادرات زعفران ایران در بازارهای جهانی و عوامل مؤثر بر آن

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 85-96

10.22048/jsat.2022.105114.1270

فائزه مرتضائی مقدم؛ تکتم محتشمی؛ علیرضا کرباسی؛ فاطمه رستگاری پور


بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان زعفران‌کار برای آزمون کنترل کیفیت محصول

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 311-322

10.22048/jsat.2021.244578.1406

علیرضا کرباسی؛ محمود صبوحی صابونی؛ بهاره زندی دره غریبی


بخش‌بندی منفعتی بازار زعفران ایران با استفاده از الگوریتم‌های خوشه‌بندی قطعی و فازی در مشهد

دوره 9، شماره 2، تیر 1400، صفحه 193-208

10.22048/jsat.2020.225513.1388

امیرحسین توحیدی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ بهروز حسنی-مهموئی


بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان زعفران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 91-106

10.22048/jsat.2020.221935.1384

امیرحسین توحیدی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ بهروز حسنی-مهموئی


بررسی الگوی تخصصی شدن صادرات زعفران ایران در بازارهای هدف

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 609-624

10.22048/jsat.2020.220554.1383

میلاد امینی زاده؛ حنانه آقاصفری؛ علیرضا کرباسی


رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و بین‌المللی زعفران ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 461-477

10.22048/jsat.2020.211678.1373

امیرحسین توحیدی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ بهروز حسنی-مهموئی


تحلیل رقابت پذیری بنگاه های صادرکننده زعفران ایران در بازارهای جهانی

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 261-276

10.22048/jsat.2019.174203.1337

سید حسین محمدزاده؛ علیرضا کرباسی؛ حسین محمدی


ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات زعفران

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 537-549

10.22048/jsat.2019.127121.1292

میلاد امینی زاده؛ علیرضا کرباسی؛ اندیشه ریاحی؛ محمدرضا رمضانی


برآورد هزینه‌های زیست‌محیطی انتشار گازهای گلخانه‌ای در مزارع زعفران (مطالعه موردی شهرستان تربت‌حیدریه)

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 275-283

10.22048/jsat.2018.101427.1264

امین نظام الاسلامی؛ لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی؛ علیرضا کرباسی؛ داریوش خضری


اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 125-136

10.22048/jsat.2018.44171.1128

سید حسین محمدزاده؛ علیرضا کرباسی


بررسی راهبردهای قیمت گذاری زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 355-366

10.22048/jsat.2017.92171.1245

فاطمه پیرملک؛ علیرضا کرباسی؛ محمد قربانی؛ فاطمه رستگاری پور


تدوین راهبردهای مدیریتی پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت‌حیدریه

دوره 5، شماره 3، مهر 1396، صفحه 295-308

10.22048/jsat.2017.55398.1170

فاطمه رستگاری پور؛ علیرضا کرباسی؛ احمد احمدیان


بررسی عوامل مؤثر بر تجارت زعفران ایران

دوره 3، شماره 3، مهر 1394، صفحه 217-227

10.22048/jsat.2015.10383

سمیه کوچک زاده؛ علیرضا کرباسی


آزمون پیوستگی و فرضیه بازار مرکزی محصول زعفران در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

دوره 2، شماره 3، آبان 1393، صفحه 215-223

10.22048/jsat.2014.7865

علیرضا کرباسی؛ هاشم محمودی؛ بهزاد فکاری سردهایی؛ محمد مهدی فارسی علی آبادی


بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 59-74

10.22048/jsat.2014.6186

علیرضا کرباسی؛ فاطمه رستگاری پور