نویسنده = محمد قربانی
بخش‌بندی منفعتی بازار زعفران ایران با استفاده از الگوریتم‌های خوشه‌بندی قطعی و فازی در مشهد

دوره 9، شماره 2، تیر 1400، صفحه 193-208

10.22048/jsat.2020.225513.1388

امیرحسین توحیدی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ بهروز حسنی-مهموئی


بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان زعفران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 91-106

10.22048/jsat.2020.221935.1384

امیرحسین توحیدی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ بهروز حسنی-مهموئی


رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و بین‌المللی زعفران ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 461-477

10.22048/jsat.2020.211678.1373

امیرحسین توحیدی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ بهروز حسنی-مهموئی


جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر برآن

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 107-114

10.22048/jsat.2014.6870

احمدرضا شاپوری؛ محمد قربانی؛ آرش دوراندیش؛ محمدرضا کهنسال