نویسنده = صادقی، سید مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تاریخ، عمق و فاصله کاشت بر رشد بنه و عملکـرد کلاله زعـفران (.Crocus sativus L) در لنگرود گیلان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 137-144

سید مصطفی صادقی؛ گلنوش دهنادی مقدم؛ حمیدرضا درودیان