نویسنده = مهدی نقی زاده
تعداد مقالات: 2
1. اثر انواع مالچ شیمیایی و آلی بر جمعیت علف‏های هرز و خصوصیات رشدی و عملکردی زعفران در منطقه قائنات

دوره 9، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 143-158

زهره ناتوان؛ روح الله مرادی؛ مهدی نقی زاده؛ نسیبه پورقاسمیان


2. بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیک سه توده بومی زعفران (.Crocus sativus L) ایران به تنش شوری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 127-136

مهدی نقی زاده؛ محمود غلامی شبستری؛ محدثه شمس الدین سعید