نویسنده = علیزاده، حمید
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی و تجاری‌سازی زعفران مناطق روستایی استان خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

حمید علیزاده؛ حبیب الله سالارزهی؛ گل بهار پورانجنار