نویسنده = مختصی بیدگلی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان تولید زعفران (.Crocus sativus L) در سیستم کشت عمودی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 161-173

لورین علی احمد؛ علی سروش زاده؛ علی مختصی بیدگلی