نویسنده = سودابه عین افشار
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی روش‌های مختلف استخراج بر‌خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره بنه زعفران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 269-284

مژگان اسماعیلیان؛ جواد فیضی؛ مسلم جهانی؛ سودابه عین افشار


2. بررسی تأثیر شرایط استخراج بر میزان ترکیبات زیست فعال عصاره پیاز زعفران

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 89-98

سودابه عین افشار؛ پروین شرایعی