با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
بررسی دیدگاه زعفران‌کاران درخصوص تغییرات اقلیم و استراتژی‌های سازگاری (مطالعه موردی: شهرستان تربت‌حیدریه)

فاطمه رستگاری پور؛ ملیحه شیبانی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 551-562

https://doi.org/10.22048/jsat.2019.160631.1329

چکیده
  تغییرات آب و هوایی، یکی از جدی­ترین چالش ­های زیست­ محیطی است و اثرات طولانی مدت آن می­تواند عواقب جدی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به همراه داشته ­باشد. بخش کشاورزی یکی از بخش­های آسیب پذیر نسبت به تغییرات آب و هوایی است. در همین راستا این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر به کارگیری استراتژی های سازگاری از سوی زعفران­کاران ...  بیشتر

سایر موضوعات مرتبط با زعفران
شناخت اداراک و سازگاری زعفران کاران دشت کاشمر با تغییرات اقلیمی

مرتضی اسمعیل نژاد

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 105-117

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.78808.1218

چکیده
  تغییرات اقلیمی تأثیرات جدی بر جوامع و معیشت آنان در مناطق خشک دارد. بخش کشاورزی به دلیل تعاملات گسترده­ای که با محیط دارد، بیش­ترین تأثیر را از تغییرات آب و هوایی می‌پذیرد. تخریب محیط زیست و کاهش عملکرد محصول زعفران و تضعیف اقتصاد خانوار از جمله پیامدهای تغییرات آب و هوایی در دشت کاشمر می­باشد. این مطالعه به منظور سنجش ادراک زعفران­کاران ...  بیشتر