کلیدواژه‌ها = بنه
اثر انواع مالچ شیمیایی و آلی بر جمعیت علف‏های هرز و خصوصیات رشدی و عملکردی زعفران در منطقه قائنات

دوره 9، شماره 2، تیر 1400، صفحه 143-158

10.22048/jsat.2021.267233.1417

زهره ناتوان؛ روح الله مرادی؛ مهدی نقی زاده؛ نسیبه پورقاسمیان


تأثیر پرایمینگ بنه با اسید سالیسیلیک و وزن بنه مادری بر گلدهی و خصوصیات کیفی کلاله زعفران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 41-53

10.22048/jsat.2018.96404.1254

شیرین انصاریان مهابادی؛ ایرج اله دادی؛ مجید قربانی جاوید؛ الیاس سلطانی


مقایسه تأثیر روش ها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 279-290

10.22048/jsat.2018.46986.1137

محمد کریمی فرزقی؛ حمیدرضا خزاعی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی


بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیک سه توده بومی زعفران (.Crocus sativus L) ایران به تنش شوری

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 127-136

10.22048/jsat.2014.7270

مهدی نقی زاده؛ محمود غلامی شبستری؛ محدثه شمس الدین سعید


بررسی اثر تاریخ، عمق و فاصله کاشت بر رشد بنه و عملکـرد کلاله زعـفران (.Crocus sativus L) در لنگرود گیلان

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 137-144

10.22048/jsat.2014.7271

سید مصطفی صادقی؛ گلنوش دهنادی مقدم؛ حمیدرضا درودیان