کلیدواژه‌ها = زعفران
بررسی اثرات کود زیستی و نانو ذرات آهن بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L) در شرایط تنش شوری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 3-18

10.22048/jsat.2022.284650.1425

علیجان سالاریان؛ سهراب محمودی؛ محمدعلی بهدانی؛ حامد کاوه


بررسی تناسب اراضی و تدوین جدول نیازهای رویشی خاک و زمین‌نما برای زعفران

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 395-408

10.22048/jsat.2021.286314.1426

علی زین الدینی؛ میرناصر نویدی؛ مهناز اسکندری؛ سید علیرضا سیدجلالی؛ جواد سیدمحمدی؛ ابوالحسن مقیمی؛ محمد قاسم زاده گنجه ای؛ علیرضا مقری فریز؛ محمدرضا پهلوان راد


استفاده از بینایی کامپیوتر در تشخیص غیرمخرّب زعفران واقعی و تقلبی

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 409-429

10.22048/jsat.2021.299151.1433

بهروز اکبری آدرگانی؛ مرتضی محمدزاده مقدم؛ مهدی کریمی نوقابی؛ مجتبی محمدپور؛ محمد خلیلیان موحد


بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان زعفران‌کار برای آزمون کنترل کیفیت محصول

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 311-322

10.22048/jsat.2021.244578.1406

علیرضا کرباسی؛ محمود صبوحی صابونی؛ بهاره زندی دره غریبی


بررسی الگوی تخصصی شدن صادرات زعفران ایران در بازارهای هدف

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 609-624

10.22048/jsat.2020.220554.1383

میلاد امینی زاده؛ حنانه آقاصفری؛ علیرضا کرباسی


طبقه بندی زعفران با استفاده از ویژگی های رنگی استخراج شده از تصویر

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 319-399

10.22048/jsat.2020.206278.1362

مرتضی محمد زاده مقدم؛ مسعود تقی زاده؛ حسن صدرنیا؛ حمیدرضا پوررضا


تحلیل رقابت پذیری بنگاه های صادرکننده زعفران ایران در بازارهای جهانی

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 261-276

10.22048/jsat.2019.174203.1337

سید حسین محمدزاده؛ علیرضا کرباسی؛ حسین محمدی


عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک کشاورزان زعفران‌کار (مطالعه موردی: شهرستان قاینات)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 119-129

10.22048/jsat.2019.132153.1301

سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم؛ علیرضا کرباسی؛ احمد وندکی


ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات زعفران

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 537-549

10.22048/jsat.2019.127121.1292

میلاد امینی زاده؛ علیرضا کرباسی؛ اندیشه ریاحی؛ محمدرضا رمضانی


الگوی برنامه ریزی توسعه کشت زعفران با تأکید بر مدیریت منابع آبی

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 397-410

10.22048/jsat.2018.105171.1271

بهاره زندی دره غریبی؛ علیرضا کرباسی؛ تکتم محتشمی


مقایسه عملکرد ابزارهای سرهم‌بندی ترنسکریپتوم در گیاه زعفران زراعی (.Crocus sativus L)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 69-80

10.22048/jsat.2017.87859.1235

مریم واحدی؛ سید علیرضا سلامی؛ مجید شکرپور؛ حسن رضادوست


بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 111-123

10.22048/jsat.2018.92655.1247

مرتضی اشرفی؛ محمود هوشمند؛ محمد رضا لطفعلی پور؛ کامران داوری


اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 125-136

10.22048/jsat.2018.44171.1128

سید حسین محمدزاده؛ علیرضا کرباسی


بررسی نقش تحریم‌های تجاری و بحران اقتصادی جهانی بر صادرات زعفران ایران

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 499-511

10.22048/jsat.2017.85769.1231

آرش دوراندیش؛ میلاد امینی زاده؛ اندیشه ریاحی؛ الهام مهرپرور حسینی


کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصول زعفران

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 513-529

10.22048/jsat.2018.92906.1249

الناز نجاتیان پور؛ محمد قدوسی؛ جواد حسن پور