کلیدواژه‌ها = کارایی فنی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل اقتصادی تولید و مقایسه کارایی فنی مزارع کوچک و بزرگ زعفران در استان خراسان رضوی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 119-132

تکتم محتشمی؛ علیرضا کرباسی؛ بهاره زندی دره غریبی


3. بررسی کارایی فنی، بازاریابی و ساختار بازار زعفران ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 85-101

محمود شبان؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن شوکت فدایی