کلیدواژه‌ها = " محصولات کشاورزی"
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی و تجاری‌سازی زعفران مناطق روستایی استان خراسان جنوبی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 575-597

حمید علیزاده؛ حبیب الله سالارزهی؛ گل بهار پورانجنار