کلیدواژه‌ها = ترکیب حلال آب-اتانول
تعداد مقالات: 1
1. اثر حلال اتانول-آب بر استخراج کروسین به روش فراصوت از زعفران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 285-293

مائده کرمی پور اصفهانی؛ محمد عابدی؛ ذاکر بحرینی