کلیدواژه‌ها = آنتوسیانین
بهینه‌سازی آزمایشگاهی به‌روش سطح-پاسخ در استخراج آنتوسیانین از گلبرگ زعفران با استفاده از حلال اسید‌سیتریک

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 51-68

10.22048/jsat.2022.318422.1445

سید محمد رضا نقیبی حسینی؛ حسینعلی اخلاقی امیری؛ علی گرمرودی اصیل؛ محمود محمدزاده؛ عباس همتی کاخکی


اثر کود‌های زیستی و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گلبرگ زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 309-322

10.22048/jsat.2017.92549.1246

عزیزاله خیری؛ هاجر پارسا؛ محسن ثانی خانی؛ فرهنگ رضوی