کلیدواژه‌ها = تحقیق مشاهده‌ای
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دانش بومی زعفران‌کاران پیرامون مسائل مرتبط با آبیاری (مطالعه موردی: خراسان جنوبی)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 41-50

10.22048/jsat.2016.11896

حسین خزیمه نژاد؛ همایون فرهنگ فر؛ محمد علی بهدانی؛ مجتبی حسن پور