کلیدواژه‌ها = کلروفیل
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر کود گاوی بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک زعفران تحت تنش شوری (Crocus sativus L.)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 171-184

رضا اصغری؛ محمد رضا داداشی؛ سید علیرضا رضوی؛ حسن فیضی؛ سعید بختیاری


2. اثر کود‌های زیستی و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گلبرگ زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 309-322

عزیزاله خیری؛ هاجر پارسا؛ محسن ثانی خانی؛ فرهنگ رضوی


3. اثر محلول‌پاشی نانو کودهای مختلف بر برخی صفات فیزیولوژیک زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 345-359

مجید رستمی؛ معصومه ملکی؛ علیرضا عفتی