موضوعات = کشاورزی و علوم پایه
تعداد مقالات: 118
1. ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای زعفران (Crocus sativus L) در استان خراسان جنوبی با روش"انحراف از درصد بهینه" (DOP )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22048/jsat.2022.315828.1443

بصیر عطاردی؛ حمیدرضا ذبیحی؛ مهدی زنگی آبادی


2. اثر سال برداشت بنه بر ویژگی‌های زراعی و عملکرد بنه‌های دختری و گل زعفران (Crocus sativus L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22048/jsat.2022.296998.1431

علیرضا کوچکی؛ سرور خرم دل؛ فاطمه معلم بنهنگی


3. اثر حاصلخیزکننده‌های مختلف خاک بر خصوصیات رشد و عملکرد زعفران: فراتحلیل مطالعات مزرعه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22048/jsat.2022.323216.1449

سرور خرم دل؛ محمود مختاری؛ هدی لطیفی


4. بررسی اثرات کود زیستی و نانو ذرات آهن بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L) در شرایط تنش شوری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 3-18

10.22048/jsat.2022.284650.1425

علیجان سالاریان؛ سهراب محمودی؛ محمدعلی بهدانی؛ حامد کاوه


8. بررسی تناسب اراضی و تدوین جدول نیازهای رویشی خاک و زمین‌نما برای زعفران

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 395-408

10.22048/jsat.2021.286314.1426

علی زین الدینی؛ میرناصر نویدی؛ مهناز اسکندری؛ سید علیرضا سیدجلالی؛ جواد سیدمحمدی؛ ابوالحسن مقیمی؛ محمد قاسم زاده گنجه ای؛ علیرضا مقری فریز؛ محمدرضا پهلوان راد


10. ارزیابی ردپای کربن برای نظام‌های تولید زعفران در استان‌های خراسان

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 249-267

10.22048/jsat.2021.255436.1413

سرور خرم دل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ عبداله سلطان احمدی؛ مینا هوشمند؛ محمد جواد مصطفوی


11. ارزیابی روش‌های مختلف استخراج بر‌خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره بنه زعفران

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 269-284

10.22048/jsat.2021.231960.1396

مژگان اسماعیلیان؛ جواد فیضی؛ مسلم جهانی؛ سودابه عین افشار


14. اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 43-79

10.22048/jsat.2020.236760.1402

حمید رضا فلاحی؛ محمدعلی بهدانی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مجید جامی الاحمدی


17. مطالعه اثر مدیریت آبیاری و محلول پاشی محرک های رشد بر عملکرد کمی و برخی ویژگی های کیفی زعفران

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 511-525

10.22048/jsat.2020.226314.1390

محمد رضا مالکی؛ محمد جواد ثقه الاسلامی؛ سید غلامرضا موسوی؛ حسن فیضی


19. بررسی امکان کاربرد علف‌کش‌ها همراه با ادجونت‌ها در کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ زعفران

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 339-359

10.22048/jsat.2020.211626.1372

زهرا حسینی ایوری؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد کافی؛ حسن مکاریان


25. تأثیر سطوح مختلف کود محرک زیستی نوافل و وزن بنه مادری بر رشد رویشی، گلدهی و محتوای کلروفیل زعفران

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 441-455

10.22048/jsat.2019.133954.1303

سکینه خندان ده ارباب؛ محمد حسین امینی فرد؛ حمید رضا فلاحی؛ حامد کاوه