موضوعات = سایر موضوعات مرتبط با زعفران
تعداد مقالات: 39
3. اثر انواع مالچ شیمیایی و آلی بر جمعیت علف‏های هرز و خصوصیات رشدی و عملکردی زعفران در منطقه قائنات

دوره 9، شماره 2، تیر 1400، صفحه 143-158

10.22048/jsat.2021.267233.1417

زهره ناتوان؛ روح الله مرادی؛ مهدی نقی زاده؛ نسیبه پورقاسمیان


6. تأثیر امواج صوتی شنیداری بر میزان بازدهی پیاز زعفران (Crocus sativus L) در شرایط کنترل شده

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 543-574

10.22048/jsat.2020.228776.1392

بی بی مرضیه رضوی زاده؛ عبداله ملا فیلابی؛ علی فائزیان؛ نورا عربشاهی دلوئی


8. بررسی اثر محلول‌پاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران ( Crocus sativus L)

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 307-323

10.22048/jsat.2020.219303.1382

محمدعلی بهدانی؛ مهدی گرامی صادقیان؛ سید وحید اسلامی؛ محمدحسین امینی فرد


11. ارزیابی کارایی مصرف آب و ردپای آب در محصول زعفران در ایران

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 505-519

10.22048/jsat.2019.141824.1311

ام البنین بذرافشان؛ زهرا گرکانی نژاد مشیزی


12. ارزیابی ریسک خشکسالی زعفران با استفاده از روش مونت کارلو

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 377-396

10.22048/jsat.2018.119530.1286

سیبویه اقا محمدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ سیدرضا هاشمی


17. مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های بنه‌های دختری و گل زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 291-308

10.22048/jsat.2017.89478.1239

زکیه شریعتمداری؛ محمود شور؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علی تهرانی فر؛ احمد احمدیان


18. بررسی اثر چند روش‏ فیزیکی و زراعی بر جمعیت کنه (Rhizoglyphus robini) و عملکرد کلاله زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 323-337

10.22048/jsat.2017.62169.1195

حسن رحیمی؛ احسان ترابی؛ حسین رحیمی؛ مهدی عراقی؛ محمد روشناوندی


19. بررسی فلور و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع زعفران (.Crocus sativus L) استان خراسان رضوی

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 339-353

10.22048/jsat.2017.82782.1224

علی اصغر پادارلو؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ حسن فیضی


21. ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش‌های سنتی و استفاده از ترولی

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 253-267

10.22048/jsat.2017.70506.1204

محمد حسین عباسپور فرد؛ حسین یوسف زاده؛ امین اظهری؛ محمدعلی ابراهیمی نیک؛ معین حدادی مقدم


22. ارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بوم‌نظام‌های تولید زعفران در استان خراسان رضوی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 73-89

10.22048/jsat.2017.59190.1183

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ افسانه امین غفوری


24. اولین گزارش بیماری پوسیدگی بنه زعفران وحشی ناشی از Fusarium oxysporum در ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 119-123

10.22048/jsat.2017.59518.1185

قاسم نجاری؛ خشنود نوراللهی؛ مریم پیری