تعداد مقالات: 262

1. ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران (.Crocus sativus L) در استان خراسان رضوی بر اساس شاخص‌های دمایی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-12

10.22048/jsat.2014.9605

معین توسن؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ پرویز رضوانی مقدم


2. Saffron Agronomy and Technology-Book of Abstracts: 2013-2016

دوره 4، SUPPLEMENT، آبان 1395، صفحه 1-78

10.22048/jsat.2016.39250

پرویز رضوانی مقدم؛ علیرضا کرباسی؛ معین توسن؛ فائزه قراری؛ حسن فیضی؛ تکتم محتشمی


4. مروری بر اثرات قلبی عروقی زعفران و مواد مؤثره آن

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 3-13

10.22048/jsat.2014.4814

بی بی مرجان رضوی؛ محسن ایمن شهیدی؛ خلیل آبنوس؛ حسین حسین زاده


6. بررسی خصوصیات بنه‌های دختری زعفران (.Crocus sativus L) در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 3-18

10.22048/jsat.2016.11895

علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمید رضا فلاحی؛ مهسا اقحوانی شجری


7. اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران(.Crocus sativus L)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 3-19

10.22048/jsat.2016.38666

مهسا اقحوانی شجری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی


8. تأثیر پرایمینگ هورمونی و وزن بنه بر عملکرد گل و خصوصیات بنه‌های دختری زعفران در سال اول

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 3-15

10.22048/jsat.2017.62317.1196

مرجان سادات حسینی فرد؛ مجید قربانی جاوید؛ ایرج اله دادی؛ الیاس سلطانی


11. بررسی اثرات کود زیستی و نانو ذرات آهن بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L) در شرایط تنش شوری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 3-18

10.22048/jsat.2022.284650.1425

علیجان سالاریان؛ سهراب محمودی؛ محمدعلی بهدانی؛ حامد کاوه


13. بررسی اثر فلزات سنگین مختلف بر صفات فیزیولوژیک گیاه زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 3، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 83-96

10.22048/jsat.2015.10384

مجید رستمی؛ رویا کرمیان؛ زهرا جولایی


14. جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر برآن

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 107-114

10.22048/jsat.2014.6870

احمدرضا شاپوری؛ محمد قربانی؛ آرش دوراندیش؛ محمدرضا کهنسال


15. بررسی برخی دلایل کاهش عملکرد زعفران در طی 30 سال اخیر (مقاله مروری)

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 107-122

10.22048/jsat.2016.38669

علیرضا کوچکی؛ علیرضا کرباسی؛ سید محمد سیدی


16. شاخص‌های تولید بنه‌های استاندارد و سالم زعفران

دوره 9، شماره 2، تیر 1400، صفحه 121-141

10.22048/jsat.2021.233278.1401

محمد زکی عقل؛ سرور خرم دل؛ علیرضا کوچکی؛ جعفر نباتی؛ احمد نظامی؛ امین میر شمسی کاخکی؛ عبداله ملافیلابی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی


17. امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالی

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 125-145

10.22048/jsat.2017.75396.1214

علیرضا کوچکی؛ قربانعلی اسدی؛ میلاد باقری شیروان؛ بهاره بیچرانلو


18. بررسی تأثیر ورمی‌کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی‏های بنه‏های دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) سال دوم

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 139-154

10.22048/jsat.2018.90069.1240

محمد حسین امینی فرد؛ علی افتاده فدافن؛ فرید مرادی نژاد؛ محمد علی بهدانی


19. اثر محلول پاشی با نیترات پتاسیم و روی بر صفات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 147-163

10.22048/jsat.2019.179188.1342

جواد طباطبائیان؛ سعید حسنیان؛ اعظم کدخدایی


20. بهینه سازی تراکم و وزن بنه زعفران (.Crocus sativus L) با استفاده از طرح مرکب مرکزی

دوره 3، شماره 3، مهر 1394، صفحه 161-177

10.22048/jsat.2015.10386

مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ افسانه امین غفوری؛ منصوره محلوجی


22. تأثیر مصرف برخی کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی وکیفی زعفران زراعی

دوره 2، شماره 3، آبان 1393، صفحه 177-189

10.22048/jsat.2014.7808

زهرا حیدری؛ حسین بشارتی؛ سعیده ملکی فراهانی


24. مقایسه شاخص‌های کارایی فنی و اقتصادی مصرف آب در تولید گندم و زعفران در شهرستان قائنات

دوره 3، شماره 4، دی 1394، صفحه 225-236

10.22048/jsat.2015.11898

فاطمه یعقوبی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد رضا بخشی؛ محمد حسن سیاری زهان