نویسنده = بهدانی، محمدعلی
1. بررسی تنوع ژنتیکی در زعفرانهای با بیش از سه کلاله با استفاده از نشانگرمولکولی SSR و ISSR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1397

محمد علی بهدانی؛ علی ایزانلو


2. بررسی تأثیر ورمی‌کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی‏های بنه‏های دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) سال دوم

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 139-154

محمد حسین امینی فرد؛ علی افتاده فدافن؛ فرید مرادی نژاد؛ محمد علی بهدانی


3. ارزیابی خصوصیات رشدی بنه‌های دختری زعفران تحت تأثیر نظام‌های کشاورزی رایج و ارگانیک

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 133-147

محمدعلی بهدانی؛ غلامرضا زمانی؛ حمید رضا فلاحی؛ محمدحسن سیاری زهان؛ علیرضا صمدزاده