نویسنده = زندی دره غریبی، بهاره
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان زعفران‌کار برای آزمون کنترل کیفیت محصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

بهاره زندی دره غریبی؛ علیرضا کرباسی؛ محمود صبوحی صابونی


2. الگوی برنامه ریزی توسعه کشت زعفران با تأکید بر مدیریت منابع آبی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 397-410

بهاره زندی دره غریبی؛ علیرضا کرباسی؛ تکتم محتشمی


3. تحلیل اقتصادی تولید و مقایسه کارایی فنی مزارع کوچک و بزرگ زعفران در استان خراسان رضوی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 119-132

تکتم محتشمی؛ علیرضا کرباسی؛ بهاره زندی دره غریبی