نویسنده = حسین پورآزاد، نورالدین
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و بیان نوترکیب ایزوفرم ژنی سنتز کننده کروسین در کلاله زعفران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1397

نورالدین حسین پورآزاد


2. شناسایی ایزومرهای آپوکاروتنوئید کروسین و کروستین موجود در عصاره خام زعفران (.Crocus sativus L) از طریق کروماتوگرافی مایع مجهز به طیف سنجی جرمی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 291-300

نورالدین حسین پورآزاد؛ قربانعلی نعمت زاده؛ جووانی جولیانو؛ غلامعلی رنجبر؛ احد یامچی