نویسنده = تقی زاده، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. طبقه بندی زعفران با استفاده از ویژگی های رنگی استخراج شده از تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

مرتضی محمد زاده مقدم؛ مسعود تقی زاده؛ حسن صدرنیا؛ حمیدرضا پوررضا