نویسنده = اکبریان، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر پلاسمای سرد بر ویژگی های میکروبی و شیمیایی زعفران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

مریم اکبریان؛ فخری شهیدی؛ محمدجواد وریدی؛ آرش کوچکی