نویسنده = مویدی، علی اکبر
1. اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ بقایای گندم بر گلدهی و خصوصیات مرفولوژیکی بنه ‌های دختری زعفران Crocus sativus L.))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1397

محمدرضا هریوندی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ سرور خرم دل؛ علی اکبر مویدی