نویسنده = ذباح، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. درجه بندی زعفران بر اساس ویژگی های ظاهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 521-535

سید احسان یثربی؛ ایمان ذباح؛ بهناز بهزادیان؛ علی ماروسی؛ رویا رضایی