نویسنده = گرکانی نژاد مشیزی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی مصرف آب و ردپای آب در محصول زعفران در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

ام البنین بذرافشان؛ زهرا گرکانی نژاد مشیزی