نویسنده = رستمی، مجید
تعداد مقالات: 3
1. اثر محلول‌پاشی نانو کودهای مختلف بر برخی صفات فیزیولوژیک زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 345-359

مجید رستمی؛ معصومه ملکی؛ علیرضا عفتی


2. اثر سطوح مختلف تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 193-179

مجید رستمی؛ بهروز محمد پرست؛ راحیل گلفام


3. بررسی اثر فلزات سنگین مختلف بر صفات فیزیولوژیک گیاه زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 83-96

مجید رستمی؛ رویا کرمیان؛ زهرا جولایی