نویسنده = رضایی، رویا
تعداد مقالات: 1
1. درجه بندی زعفران بر اساس ویژگی های ظاهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1398

ایمان ذباح؛ سید احسان یثربی؛ بهناز بهزادیان؛ رویا رضایی