نویسنده = رستگاری پور، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه زعفران‌کاران درخصوص تغییرات اقلیم و استراتژی‌های سازگاری (مطالعه موردی: شهرستان تربت‌حیدریه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1398

فاطمه رستگاری پور؛ ملیحه شیبانی