نویسنده = رحیمی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. اثرات روش‌های مدیریت علف‌های هرز بر تراکم و زیست‌توده آن‌ها و عملکرد زعفران

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 45-58

حسین زارع حسینی؛ رضا قربانی؛ محمدحسن راشد محصل؛ حسین رحیمی