نویسنده = عفتی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. اثر محلول‌پاشی نانو کودهای مختلف بر برخی صفات فیزیولوژیک زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 345-359

مجید رستمی؛ معصومه ملکی؛ علیرضا عفتی