نویسنده = عین افشار، سودابه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر شرایط استخراج بر میزان ترکیبات زیست فعال عصاره پیاز زعفران

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 89-98

سودابه عین افشار؛ پروین شرایعی