نویسنده = عین افشار، سودابه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر شرایط استخراج بر ترکیبات زیست فعال عصاره پیاز زعفران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

سودابه عین افشار؛ پروین شرایعی