نویسنده = نظریان، رامین
تعداد مقالات: 2
1. واکنش عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) به مصرف کود نانوبیولوژیک در قیاس با کودهای رایج دامی و شیمیایی

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 75-88

حسن فیضی؛ علی حسینی؛ حسین صحابی؛ رامین نظریان


2. تأثیر تراکم کاشت بر عملکرد گل و بنه دو نوع زعفران (.Crocus sativus L) اسپانیایی و ایرانی

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-27

رامین نظریان؛ حسین صحابی؛ حسن فیضی؛ احمد احمدیان