دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تیر 1399، صفحه 147-304 (تابستان 99) 
مطالعه فلوریستیک علف‌های هرز مزارع زعفران (Crocus sativus L. ) بخش چشمه‌ساران شهرستان آزادشهر

صفحه 185-209

10.22048/jsat.2019.183023.1347

کامبیز خرمالی؛ ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری؛ مهدی زارعی؛ زینب اورسجی؛ لیلا آهنگر


همسانه‌سازی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن‌های CCD4a و CCD4b در زعفران (Crocus sativus L. ) ایران

صفحه 211-229

10.22048/jsat.2019.182490.1343

محمد جواد حبیب زاده؛ ابراهیم دورانی؛ سید مهدی زیارت نیا؛ مصطفی ولیزاده


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 99
دی 1399، صفحه 479-624
مهر 1399، صفحه 307-379
تابستان 99
تیر 1399، صفحه 147-304
بهار 1399 زراعت و فناوری زعفران
فروردین 1399، صفحه 1-144