دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 30، دی 1399، صفحه 479-624 (زمستان 99) 
تأثیر امواج صوتی شنیداری بر میزان بازدهی پیاز زعفران (Crocus sativus L) در شرایط کنترل شده

صفحه 543-574

10.22048/jsat.2020.228776.1392

بی بی مرضیه رضوی زاده؛ عبداله ملا فیلابی؛ علی فائزیان؛ نورا عربشاهی دلوئی


شناسایی نشانگرهای ISSR مرتبط با صفات کمی اکوتیپ‌های زعفران زارعی (Crocus Sativus L)

صفحه 598-608

10.22048/jsat.2020.189000.1354

سید محمد علوی سینی؛ جلال صبا؛ سید سیامک علوی کیا؛ محمد رضا عظیمی مقدم


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 99
دی 1399، صفحه 479-624
مهر 1399، صفحه 307-379
تابستان 99
تیر 1399، صفحه 147-304
بهار 1399 زراعت و فناوری زعفران
فروردین 1399، صفحه 1-144