دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 30، زمستان 1399، صفحه 479-624 (زمستان 99) 
3. مطالعه اثر مدیریت آبیاری و محلول پاشی محرک های رشد بر عملکرد کمی و برخی ویژگی های کیفی زعفران

صفحه 511-525

محمد رضا مالکی؛ محمد جواد ثقه الاسلامی؛ سید غلامرضا موسوی؛ حسن فیضی


5. تأثیر امواج صوتی شنیداری بر میزان بازدهی پیاز زعفران (Crocus sativus L) در شرایط کنترل شده

صفحه 543-574

بی بی مرضیه رضوی زاده؛ عبداله ملا فیلابی؛ علی فائزیان؛ نورا عربشاهی دلوئی


8. شناسایی نشانگرهای ISSR مرتبط با صفات کمی اکوتیپ‌های زعفران زارعی (Crocus Sativus L)

صفحه 598-608

سید محمد علوی سینی؛ جلال صبا؛ سید سیامک علوی کیا؛ محمد رضا عظیمی مقدم


9. بررسی الگوی تخصصی شدن صادرات زعفران ایران در بازارهای هدف

صفحه 609-624

میلاد امینی زاده؛ حنانه آقاصفری؛ علیرضا کرباسی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 99
زمستان 1399، صفحه 479-624
پاییز 1399، صفحه 307-379
تابستان 99
تابستان 1399، صفحه 147-304
بهار 1399 زراعت و فناوری زعفران
بهار 1399، صفحه 1-144