دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 31، فروردین 1400، صفحه 3-118 
3. اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران

صفحه 43-79

10.22048/jsat.2020.236760.1402

حمید رضا فلاحی؛ محمدعلی بهدانی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مجید جامی الاحمدی


5. بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان زعفران

صفحه 91-106

10.22048/jsat.2020.221935.1384

امیرحسین توحیدی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ بهروز حسنی-مهموئی